Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa avoinna erityisasiantuntijan vakituinen virka

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee kymmenen henkilöä. Toimistomme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Tehtävän kuvaus

Haemme työyhteisöömme erityisasiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Erityisasiantuntijan tehtävä on vaativa asiantuntijatehtävä. Erityisasiantuntija 

  • valmistelee ja esittelee periaatteellisesti merkittäviä lainvalvonta-asioita ja osallistuu muutoinkin tasa-arvolain syrjintäkieltojen valvontaan, muun muassa työelämään liittyvissä asioissa
  • valmistelee ja esittelee muille viranomaisille ja kansainvälisille organisaatioille annettavia lausuntoja  
  • ohjaa ja tukee muita esittelijöitä mm. lainvalvontakannanottojen valmistelussa
  • suunnittelee ja toteuttaa toimiston asiantuntemuksen kehittämiseksi tarvittavia toimia 
  • kehittää lainvalvonnan ja muun toiminnan menettelytapoja 
  • toimii tasa-arvovaltuutetun sijaisena mm. lainvalvonta-asioissa ja käyttää myös itsenäistä ratkaisuvaltaa 
  • osallistuu tasa-arvon edistämistehtäviin, kuten sidosryhmäyhteistyöhön ja kouluttamiseen.

Tehtävään voi sisältyä tasa-arvovaltuutetun toimiston toimintaan liittyviä suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Lisäksi tehtäviin voi kuulua viestintää ja osallistumista toimiston kansainvälisiin tehtäviin.

Valittava henkilö nimitetään virkaan 1.4.2022 alkaen, mutta hänen toivotaan voivan aloittaa määräaikaisena viimeistään 1.2.2022.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme 

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävät huomioon ottaen soveltuvana pidetään erityisesti oikeustieteellistä tutkintoa. Eduksi katsotaan syvällinen perehtyneisyys syrjintälainsäädäntöön, erityisesti sukupuolten tasa-arvoa koskevaan sääntelyyn, työkokemus vastaavissa tehtävissä, työelämän sääntelyn ja syrjintäkysymysten tuntemus, hyvät yhteistyö-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot sekä johtamiskokemus. 

Valittavalta henkilöltä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja aktiivista kehittämisotetta. 
Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.
Virka on perustettu yksikköön.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy oikeusministeriön hallinnonalan palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 21 mukaisesti (4851,02 €/kk). Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut

Tarjoamme liikunta- ja kulttuuriedun tukemaan työhyvinvointia ja jaksamista, tuetun lounaan sekä kattavan työterveyshuollon.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 29.11.2021 16:15
 ID: 25-1306-2021

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Tasa-arvovaltuutettu
PL 22
00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja tehtävästä

tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara 16.11. ja 17.11. klo 12–15 
p. 0295 666 831

12.11.2021