Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu hakee ylitarkastajaa vakituiseen virkaan

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.
 
Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee 11 henkilöä. Toimistomme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Tehtävän kuvaus

Ylitarkastaja työskentelee tasa-arvovaltuutetun toimiston lainvalvontatehtävissä ja valmistelee tasa-arvolain nojalla annettavia kannanottoja, antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolain soveltamisesta asiakkaille sekä osallistuu tasa-arvon edistämistehtäviin, kuten sidosryhmäyhteistyöhön ja kouluttamiseen. Lisäksi tehtäviin voi kuulua asiantuntijaviestintää ja osallistumista toimiston kansainvälisiin tehtäviin.
 
Ylitarkastajan tehtäviin kuuluvat erityisesti sukupuolen moninaisuuteen ja sukupuolivähemmistöjen kokemaan syrjintään liittyvät kysymykset.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Ylitarkastajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävät huomioon ottaen erityisen soveltuvana pidetään oikeus- tai hallintotieteellistä tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus vastaavissa tehtävissä, perehtyneisyys sukupuolten tasa-arvoa koskevaan sääntelyyn ja sukupuolten moninaisuuteen liittyviin
kysymyksiin sekä työoikeudellinen osaaminen.
 
Valittavalta henkilöltä edellytetään hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja aktiivista kehittämisotetta.
 
Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Kielitaito

Ylitarkastajan tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika: Virastotyöaika
 
Tehtävä alkaa: 1.12.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 
Virka on perustettu yksikköön.

 
Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 17.10.2022 16.15
 
ID: 25-1172-2022

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.


Tasa-arvovaltuutettu
PL 22
 00023 VALTIONEUVOSTO

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy oikeusministeriön hallinnonalan palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 18 tai 19 mukaisesti
tehtävän sisällöstä riippuen (4083,88 tai 4355,95 €/kk). Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

 Edut

Tarjoamme liikunta- ja kulttuuriedun tukemaan työhyvinvointia ja jaksamista, tuetun lounaan sekä kattavan työterveyshuollon. Joustavat työaikamme ja etätyöjärjestelymme helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista. 


Lisätietoja tehtävästä

tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara (varmimmin 30.9.)
puh. 0295666831
ylitarkastaja Eeva Tupi
puh. 0295666833, eeva.tupi(at)oikeus.fi
 
Toimipiste:

Tasa-arvovaltuutettu
Hämeentie 3
00530 HELSINKI

27.09.2022