Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu hakee ylitarkastajaa vakituiseen virkaan

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.
 
Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee 11 henkilöä. Toimistomme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Tehtävän kuvaus

Ylitarkastaja työskentelee tasa-arvovaltuutetun toimiston lainvalvontatehtävissä ja valmistelee tasa-arvolain nojalla annettavia kannanottoja. Hän antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolain soveltamisesta asiakkaille ja osallistuu tasa-arvon edistämistehtäviin, kuten sidosryhmäyhteistyöhön ja kouluttamiseen. Tehtäviin voi kuulua myös asiantuntijaviestintää ja osallistumista toimiston kansainvälisiin tehtäviin.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Ylitarkastajan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävät huomioon ottaen erityisen soveltuvana pidetään oikeus- tai hallintotieteellistä tutkintoa. Eduksi katsotaan työkokemus vastaavissa tehtävissä, perehtyneisyys sukupuolten tasa-arvoa koskevaan sääntelyyn ja sukupuolten moninaisuuteen liittyviin
kysymyksiin sekä työoikeudellinen osaaminen.
 
Valittavalta henkilöltä edellytetään hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja aktiivista kehittämisotetta.
 
Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Kielitaito

Ylitarkastajan tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen 

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Virka on perustettu yksikköön.

Palkkaus

Viran palkkaus määräytyy oikeusministeriön hallinnonalan palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 18 mukaan (4083,88 €/kk). Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Edut

Tarjoamme liikunta- ja kulttuuriedun tukemaan työhyvinvointia ja jaksamista, tuetun lounaan sekä kattavan työterveyshuollon. Joustavat työaikamme ja etätyöjärjestelymme helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista. 

Tehtävän hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 25.1.2023 kello 16.15 mennessä.

Tehtävän ID: 25-4-2023

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Tasa-arvovaltuutettu
PL 22
00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Pirkko Janas
puh. 02956 66845
pirkko.janas(at)oikeus.fi

Ylitarkastaja Eeva Tupi
puh. 02956 66833
eeva.tupi(at)oikeus.fi
 
Toimipiste:

Tasa-arvovaltuutettu
Hämeentie 3
00530 HELSINKI

09.01.2023