Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu hakee oikeustieteen korkeakouluharjoittelijaa

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee yksitoista henkilöä. Toimistomme sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Korkeakouluharjoittelu tasa-arvovaltuutetun toimistossa

Harjoittelijan pääasialliset työtehtävät:

  • tasa-arvovaltuutetun lainvalvontaan liittyvät tehtävät (neuvonta, ohjaus ja kannanottojen valmistelu)
  • selvitysten laatiminen ja
  • muut esihenkilön osoittamat tehtävät.

Hakijan tulee olla opiskelija. Harjoittelu on suunnattu oikeustieteen opiskelijalle. Harjoittelijalta toivotaan pitkälle edenneitä opintoja, hyvää kielitaitoa ja IT-osaamista. Kiinnostus sekä perus- ja ihmisoikeus- että syrjintäkysymyksiin katsotaan eduksi, samoin työkokemus asiakaspalvelussa ja valmius itsenäiseen työskentelyyn selvitysten tekemisessä.

Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

Harjoittelun ajankohta ja kesto: 1.6.-31.8.2023 tai sopimuksen mukaan 3 kk

Työaika: Kokoaikatyö

Palkka: 1450 euroa

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Toiveena, että harjoittelijalle on myönnetty korkeakoulun harjoittelutuki.

Hakemus on jätettävä viimeistään 15.03.2023 Aarresaaren kautta tai sähköpostitse osoitteeseen: eeva.tupi(at)oikeus.fi.

Lisätietoja harjoittelusta:
hallinnollinen ylitarkastaja Eeva Tupi, puh. 0295 666 833, eeva.tupi(at)oikeus.fi
 

02.03.2023