Suunnistuskilpailun palkitsemiskäytäntö (TAS 268/2011, annettu 10.10.2011)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, oliko suunnistuskilpailun palkitsemiskäytäntö tasa-arvolain mukainen, kun miesten viestisarjassa oli suunnistajaa kohden jaossa suuremmat rahalliset palkinnot kuin naisten viestisarjassa. Saadun selvityksen mukaan erisuuruiset palkintorahat johtuivat siitä, että palkintojen arvo oli suhteutettu osanottajamäärään.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan käytäntö, jossa palkinnot rahoitetaan miesten sarjan osalta miespelaajien osallistumismaksuin ja naisten sarjan osalta naispelaajien osallistumismaksuin, ei ole tasa-arvolain vastainen. Palkitsemiskäytännön ei voida kuitenkaan katsoa edistävän naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Valtuutettu esittikin suunnistuskilpailun järjestäjälle, että se harkitsisi sellaisen tasa-arvon kannalta edistyksellisemmän palkitsemiskäytännön käyttöönottoa, jossa urheilijalle annetaan yhtäläinen tunnustus urheilusuorituksesta hänen sukupuolestaan riippumatta.

 

31.12.2011