Hyppää sisältöön

Pirkko Mäkinen jatkaa tasa-arvovaltuutettuna

Varatuomari Pirkko Mäkinen jatkaa tasa-arvovaltuutettuna viisivuotiskauden ajan eli  1.5.2012-30.4 2017. Valtioneuvosto päätti nimityksestä 19. huhtikuuta.

Pirkko Mäkinen on toiminut tasa-arvovaltuutettuna vuosina 1995-2002 ja 2007-2012.

Vuosina 2002-2006 hän toimi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikkönä. Lisäksi hänellä on työkokemusta sisäasiainministeriön, työvoimaministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tehtävistä.

Mäkisellä on pitkäaikaisena tasa-arvovaltuutettuna erinomainen perehtyneisyys tasa-arvovaltuutetun tehtäviin. Hänellä on myös pitkäaikainen ja monipuolinen johtamiskokemus ja kokemus hallintotehtävistä. Hän on tehtävissään perehtynyt syvällisesti ja monipuolisesti tasa-arvolainsäädäntöön ja tasa-arvokysymyksiin.

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on valvoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ja ensisijaisesti syrjinnän kiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Kari Välimäki, puh. (09) 160 73763

19.04.2012